Све могуће рекламације потрошача на производе/услуге ЈКП „Букуља“ Аранђеловац могу се класификовати према типу рекламације и према месту пријаве.

По типу, рекламације се деле на:

  • рекламације у вези општег тумачења рачуна,
  • рекламације на водовод и канализацију,
  • рекламације за чистоћу и јавну хигијену,
  • рекламације у вези гробља,
  • остале рекламације.

По месту (локацији) пријаве, рекламације се деле на:

  • рекламације добијене на терену,
  • рекламације примљене на шалтеру ЈКП „Букуља“,
  • рекламације примљене преко сервисног центра ЈКП „Букуља“ (позивом на број 034/711-300 или примљене писаним путем). Овако примљене рекламације ће у најкраћем могућем року бити прослеђене надлежној организационој јединици или особи у ЈКП „Букуља“ Аранђеловац.
  • рекламације примљене директно у организационој јединици ЈКП „Букуља“.

Образац за подношење рекламације - пријаве можете овде преузети - Образац рекламације.

На све рекламације (пријаве) добијене од потрошача Јавно комунално предузеће „Букуља“ ће настојати да одговори у најкраћем могућем року у циљу пружања квалитетне услуге и потпуне подршке потрошачу, на опште задовољство свих заинтересованих страна.

Одлука о формирању саветодавног тела

Одлука о формирању комисије за решавање рекламације