ОСНИВАЧКИ АКТ ЈКП БУКУЉА

СТАТУT ЈКП БУКУЉА

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

ОДЛУКА О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ – СЛ. ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АР. БР. 27.

ОДЛУКА О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ НАСЕЉА – СЛ. ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АР. БР. 27.

ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 2018.

ОДЛУКА О ПРИПАЈАЊУ ЈП „ГАС“

ЦЕНОВНИК РЈ ГАС

ОДЛУКА О ПОПУСТУ 50% НА ДРУГИ ГАСНИ ПРИКЉУЧАК НА ИСТОЈ ПАРЦЕЛИ ВЛАСНИКА

ПРАВИЛНИК О ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП БУКУЉА 2014.

ЦЕНОВНИК 2018.

ОБРАЗАЦ РЕКЛАМАЦИЈЕ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2020. 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2020/1

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2019.

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2019/1.

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2019/2.

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2019/3.

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2019/4.

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2019/5.

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2019/6.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП БУКУЉА ЗА 2019.ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ(ИНТЕРНИ АКТ)