Јавнa набавка сервис комуналних возила ЈН 11/24

Конкурсна документација-1 _ Сервис ровокопача CAT

Конкурсна документација-2 _ Сервис ровокопача Palazzani

Конкурсна документација-3 _ Сервис компактора Bomag
Конкурсна документација-4 _ Сервис глатког ваљка
Конкурсна документација-5 _ Сервис електричних инсталација на смећарима
Конкурсна документација-6 _ Сервис гусеничара JCB
Конкурсна документација-7 _ Сервис скипа JCB