Јавна набавка услуга зоохигијене ЈН 08/23

Конкурсна документација

Конкурсна документација-1: Услуге чувања паса

Конкурсна документација-2: Уклањање и транспорт угинулих животиња