Водовод Аранђеловац 18.11.1928.

Оснивач Јавног комуналног предузећа „Букуља“ је Скупштина општине Аранђеловац. Предузеће је основано 18. новембра 1928. године као Водовод, затим 1989. године преименовано у Радну организацију, а од 2005. године постоји као Јавно комунално предузеће „Букуља“ Аранђеловац. Интересантно је напоменути да је Аранђеловац те далеке 1928. године имао око три хиљаде становника. Током овог дугог низа година и деценија, основној организационој целини су додавани послови и делатности који су од виталног значаја за живот и развој Аранђеловца.

Данас, Јавно комунално предузеће „Букуља“ својом водоводном мрежом покрива скоро све катастарске целине општине Аранђеловац.