Јавно комунално предузеће „Букуља“ Аранђеловац је јавно предузеће које је основала Скупштина општине Аранђеловац. Седиште предузећа је у улици Бранислава Нушића број 1, Аранђеловац. Одговорно лице је В.д. директор Милан Јаћимовић, специјалиста електротехнике.

Основна делатност предузећа је захватање и пречишћавање сирове воде као и транспорт и дистрибуција квалитетне и безбедне воде за пиће корисницима на територији општине Аранђеловац.

Данас Јавно комунално предузеће „Букуља“ као јавни сервис осим водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже, пружа и друге услуге грађанима (одржавање чистоће и јавне хигијене, пијачне и гробљанске услуге).

Јавно комунално предузеће „Букуља“ Аранђеловац има око 17.000 потрошача (физичких и правних лица), којима се испоручује вода и који се налазе у евиденцији предузећа као корисници нашег производа. Осим тога, имамо и преко 11.000 корисника услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода (канализације).

Укупна дужина цевовода који је у надлежности одржавања Јавног комуналног предузећа „Букуља“ је преко 400 км, док је укупна дужина канализационе мреже коју наше предузеће одржава око 150 км.

Контакт телефон: 034/711-300; 034/724-079

Факс: 034/724-079; 034/701-921

E-mail: office@jkpbukulja.rs

Рачуни: Креди банка: 150-1685-30 и 150-10425-97

Матични број: 7113323

ПИБ: 100900371