Све могуће рекламације потрошача на производе/услуге ЈКП „Букуља“ Аранђеловац могу се класификовати према типу рекламације и према месту пријаве.

По типу, рекламације се деле на:

По месту (локацији) пријаве, рекламације се деле на:

Образац за подношење рекламације - пријаве можете овде преузети - Образац рекламације.

На све рекламације (пријаве) добијене од потрошача Јавно комунално предузеће „Букуља“ ће настојати да одговори у најкраћем могућем року у циљу пружања квалитетне услуге и потпуне подршке потрошачу, на опште задовољство свих заинтересованих страна.

Одлука о формирању саветодавног тела

Одлука о формирању комисије за решавање рекламације