По типу, рекламације се деле на:
  • рекламације у вези општег тумачења рачуна,

  • рекламације на водовод и канализацију,

  • рекламације за чистоћу и јавну хигијену,

  • рекламације у вези гробља,

  • остале рекламације.

По месту (локацији) пријаве, рекламације се деле на:
  • рекламације добијене на терену,

  • рекламације примљене на шалтеру ЈКП „Букуља“,

  • рекламације примљене преко сервисног центра ЈКП „Букуља“ (позивом на број 034/711-300 или примљене писаним путем). Овако примљене рекламације ће у најкраћем могућем року бити прослеђене надлежној организационој јединици или особи у ЈКП „Букуља“ Аранђеловац.

  • рекламације примљене директно у организационој јединици ЈКП „Букуља“.

Образац за подношење рекламације/пријаве можете преузети кликом на дугме

Инфо.

На све рекламације (пријаве) добијене од потрошача Јавно комунално предузеће „Букуља“ ће настојати да одговори у најкраћем могућем року у циљу пружања квалитетне услуге и потпуне подршке потрошачу, на опште задовољство свих заинтересованих страна.

Одлука
о формирању
саветодавног тела
Одлука о формирању комисије за решавање рекламације
Контактирајте нас

Решења за
сваку вашу потребу.

Овде можете погледати стање Вашег рачуна за утрошену воду.

Сазнај више

Сазнајте спроводимо детаљну контролу квалитета воде.

Сазнај више

Услови за прикључење нових потрошача на мрежу.

Сазнај више

Услови за прикључење нових потрошача на гасоводна мрежа.

Сазнај више

Имате проблем или рекламацију?

Све могуће рекламације потрошача на производе/услуге ЈКП „Букуља“ Аранђеловац могу се класификовати према типу рекламације и према месту пријаве.

Инфо.