Организациона структура

Организациона структура.

Јавно комунално предузеће „Букуља“ Аранђеловац је
организовано у четири организационих целина-сектора

Радна јединица Oпштих и правних послова

Радна јединица општих и правних послова у свом саставу садржи:

Финансијско – комерцијални сектор

Финансијско – комерцијални сектор у свом саставу садржи:

Сектор водоснабдевања

Сектор водоснабдевања  у свом саставу садржи:

Сектор комуналних делатности

Сектор комуналних делатности у свом саставу садржи:

Сектор пројектовања и развоја

Сектор пројектовања и развоја у свом саставу садржи:

Имате неко питање? Придмедбу?.

Организациона структура.

Јавно комунално предузеће „Букуља“ Аранђеловац је

организовано у пет организационих целина-сектора

Решења за
сваку вашу потребу.

Овде можете погледати стање Вашег рачуна за утрошену воду.

Сазнај више

Сазнајте спроводимо детаљну контролу квалитета воде.

Сазнај више

Услови за прикључење нових потрошача на мрежу.

Сазнај више

Услови за прикључење нових потрошача на гасоводна мрежа.

Сазнај више

Имате проблем или рекламацију?

Све могуће рекламације потрошача на производе/услуге ЈКП „Букуља“ Аранђеловац могу се класификовати према типу рекламације и према месту пријаве.

Инфо.