Документа

Преглед докумената од значаја за пословање и опште акте ЈКП Букуља

Организациона шема

Организациона шема ЈКП Букуља Аранђеловац по секторима

  • Хијерархијска организациона шема

  • Финансијско-комерцијални сектор

  • Радна јединица општих и правних послова

Организациона структура

Организациона структура ЈКП Букуља Аранђеловац по секторима

  • Хијерархијска организациона шема

  • Финансијско-комерцијални сектор

  • Радна јединица општих и правних послова

Погледајте организациону структуру

Јавне набавке

Јавне набавке ЈКП Букуља Аранђеловац по датуму објаве

  • Хијерархијска организациона шема

  • Финансијско-комерцијални сектор

  • Радна јединица општих и правних послова

Погледајте јавне набавке

Имате проблем или рекламацију?

Све могуће рекламације потрошача на производе/услуге ЈКП „Букуља“ Аранђеловац могу се класификовати према типу рекламације и према месту пријаве.

Решења за
сваку вашу потребу.

Овде можете погледати стање Вашег рачуна за утрошену воду.

Сазнај више

Сазнајте спроводимо детаљну контролу квалитета воде.

Сазнај више

Услови за прикључење нових потрошача на мрежу.

Сазнај више

Услови за прикључење нових потрошача на гасоводна мрежа.

Сазнај више

Имате проблем или рекламацију?

Све могуће рекламације потрошача на производе/услуге ЈКП „Букуља“ Аранђеловац могу се класификовати према типу рекламације и према месту пријаве.

Инфо.