Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:59; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

           

           

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:59; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

ЦЕНОВНИК   КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА '' БУКУЉА''  АРАНЂЕЛОВАЦ

           

Ред. бр.

Н   А   З   И   В

Цена

1.            1.

ПРОИЗВОДЊА  И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ                                               Јединица мере:  м3 потрошене воде  

 

      1.1.

Домаћинства до 25 м3

  56,85

      1.1.

Домаћинства од 26-40 м3

  85,27

      1.1.

Домаћинства преко 40 м3   

113,70

 

За домаћинства са шест и више чланова, тарифне зоне су клизне и зависе од броја чланова домаћинства, при чему ће се обрачун спроводити на следећи начин:                                           

-          горња граница I зоне: број чланова домаћинства x 5

-          горња граница II зоне: број чланова домаћинства x 8м³

-          III зона: сваки м³ преко горње границе II зоне

Јединичне цене по 1м³ утрошене воде по тарифним зонама су исте као и код oсталих потрошача.                                             

 

      1.2.

Привреда                                          

115,07

      1.3.

Бенефицирани корисници - оснивач општина

  57,53

      1.4.

Посебне намене  по Одлуци

800,00

      2.

ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

 

 

Јединица мере: м3 потрошене воде           

 

      2.1.

Домаћинства

  12,22

      2.2.

Привреда      

  32,26

      2.3.

Бенефицирани корисници - оснивач општина

  16,13

      3.

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА                                                   Јединица мере: м3 потрошене воде    

 

      3.1.

Домаћинства

  16,62

      3.2.

Привреда

  43,97

      3.3.

Бенефицирани корисници - оснивач општина

  21,98

      4.

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ ПО ВИСИНСКИМ ЗОНАМА        Јединица мере: м3 потрошене воде                              

 

     4.1.

IV висинска зона                                         

  59,03

     4.2.

V висинска зона       

  70,91

     4.3.

VI висинска зона                                         

  82,79

    

      5.

САКУПЉАЊЕ, ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА

 

      5.1.

Домаћинства:

 

 

       6,15

по 1 м2 нето површине објекта

ванредно одвожење кућног смећа до 5 м3            

3.693,72

      5.2.

Предузетници:

а) за пословни простор површине до 30 м2 паушално месечно    

- прва група               

трговина прехрамбеном робом, угоститељско- ресторанске услуге, пицерије, ћевабџинице, приватне ординације, козметички салони, сервиси за возила и др. сервиси, столарске,  браварске,  лимарске  и  друге  занатске  услуге,   пекаре, бурекџинице, обућари, ТВ сервиси, ташнери, посластичарнице, рибарнице и сл.       

- друга група            

забавне игре, спортске кладионице, теретане и слично.

-трећа група

агенције, трговина  непрехрамбеном  робом,  пржионице  и  продавнице   кафе, апотеке, подруми пића, приватни вртићи, приватне школе, фотографи, фризери, фотокопирнице, хемијско чишћење и сл.

- четврта група       

видеотеке, златаре, часовничари, канцеларије, галерије и атељеи, оптичари и слично.                                                                                     

б) за пословни простор чија је површина преко 30 м2 поред цене из тачке                                            

    а) плаћа се додатно за сваки м2 преко 30 м2     

    б) бенефицирани корисници - оснивач општина                         

 

       1.282,53

 

 

 

 

1.085,22

  

887,91

 

 

 

        690,58

 

   13,80

  690,58

     5.3.

Предузећа и друга правна лица     

За контејнере запремине 1,1м3 месечна цена

Обавеза ЈКП “Букуља” Арађеловац је да једном недељно празни контејнер.                                          

За контејнере запремине 5 м3 цена једног пражњења                             

 

8.487,00

 

 

8.089,73

      5.4.

Ванредни одвоз и депоновање смећа за правна лица                             

           - једно пражњење једног контејнера запремине 1,1м3

           - једно пражњење једног контејнера запремине 5м3                   

 

 

9.857,15

14.273,72

     5.5.

Улазак у депонију и истовар смећа по 1м3  за правна лица        

391,26

     5.6.

За грађане  истовар  смећа  је  бесплатан  

 

      6.

НАКНАДЕ   

 

      6.1.

Накнаде за искључење неуредних платиша

- у шахти( скидање водомера) :      

            искључење    

            прикључење                                     

-на прикључној шелни:                   

            искључење                

            прикључење                         

 

 

1.624,71

1.624,71

 

23.016,83

23.016,83

      6.2

Фиксна накнада по кориснику по рачуну

88,44

                       

      7.

Сви корисници из категорије физичких лица који су измирили рачун у року доспећа имају право на попуст од  10,0 % за тај рачун.

      7.1.

Корисници – правна лица , мала привреда и предузетници који су измирили рачун у року  доспећа имају право на попуст од 5,0 % за тај рачун.

      7.2.

Право на попуст за плаћање у року доспећа сви корисници из тачке 7.1. стичу под          условом да су измирили све предходне рачуне.  

            Одступање од услова из тачке 7.1 и 7.2.  Ценовника одобрава директор предузећа уз предходну сагласност Надзорног одбора и  Општинског већа.                                       

            Социјално угрожене категорије потрошача- физичка лица имају право на попуст од  50%  на   цене   комуналних   услуга  или   потпуно   бесплатну   услугу,  према критеријумима које утврди Општинско веће.                                                       

            Породице са троје и више деце имају право на попуст од 50 % на цене комуналних   услуга. Попуст се обрачунава до навршења пунолетстава  најмлађег детета.                                                           

            Основ за коришћење попуста остварују корисници који доставе потврду Центра за социјални рад Аранђеловац и на основу критеријума које утврди Општинско веће.                                          

      7.3.

Корисници- правна лица, мала привреда и предузетници имају право на попуст на месечно утрошене количине воде и то на следећи начин:

            - од 3.000 м3 - 5.000 м3  - 1,0 %                                          

            - од 5001 м3 - 10.000 м3 - 3,0 %                                          

            - преко 10.000 м3  - 5,0 %                            

      7.4.

Додатни попуст од 3 % на утрошене количине воде могу остварити  правна лица, мала привреда и предузетници уколико кумулативно испуне услове из тачке 7.1 и тачке 7.3.                                                                      

            Одступање  од  услова   из   тачке 7.1., 7.2. , и 7.3., и 7.4.   Ценовника   одобрава директор предузећа уз предходну сагласност Надзорног одбора и Општинског већа.                                                                

           

                                                                                                           

                       

                                                                                                           

                       

                                                                                                                                                                                       

           

                                               

                                                                                                                         

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}

Јавно комунално предузеће „Букуља“

Аранђеловац, Бранислава Нушића 1

Бр. 03-5702/1 датум: 06.09.2018. године

 

На основу члана 24. став 2. и 3. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) (у даљем тексту: Закон) и члана 50. Статута Јавног комуналног предузећа „Букуља“ Аранђеловац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 07.09.2018. године, донео је:

 

 

 

П Р А В И Л Н И К

О   ОРГАНИЗАЦИЈИ   И   СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ   ПОСЛОВА

Ј К П „Б У К У Љ А“   А Р А Н Ђ Е Л О В А Ц

 

 

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

 

Правилником о организацији и систематизацији послова (у даљем тексту: Правилник) код послодавца Јавно комунално предузеће „Букуља“ Аранђеловац (у даљем тексту: послодавац) уређују се:

-организациони делови послодавца и њихов делокруг,

-систематизација послова, врсте послова, опис послова, врста и степен потребне стручне спреме, односно образовања и други потребни посебни услови за рад на тим пословима,

-начин руковођења, хијерархијска и функционална повезаност организационих делова и овлашћења и одговорност за извршење послова,

-друга питања од значаја за организацију и рад послодавца.

 

Члан 2.

 

Запослени остварују права и обавезе из овог Правилника даном ступања на рад код послодавца.

 

Члан 3.

 

Основна питања организације рада, организациони делови и њихов делокруг, систематизација и врсте послова утврђују се у складу са Статутом и другим општим актима послодавца, према потребама и плановима рада и развоја, тако да се обезбеди јединство процеса рада, потпуна искоришћеност производних капацитета, пуна запосленост, рационално коришћење знања и способности запослених, ефикасно руковођење и континуирани надзор над обављањем послова.

Послове из делатности послодавца запослени обављају применом јединствене технолошке, економске и организационе повезаности, у складу са захтевима стандарда које је послодавац прихватио и/или утврдио.

 

Члан 4.

 

Послодавац може обављање одређених стручних послова из своје делатности поверити другом правном или физичком лицу, ако оцени да је то у његовом најбољем интересу и да ће тиме послови бити ефикасније и рационалније извршавани.

Обављање поверених послова извршиће се сагласно овом Правилнику и уговору којим се регулише поверавање послова.

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

 

Члан 5.

 

Организација рада код послодавца одвија се у складу са организационом шемом и систематизацијом радних места.

Графички и табеларни приказ организационе шеме и систематизације радних места су саставни део овог Правилника.

Надлежност руковођења код послодавца остварује се у складу са организационом шемом.

 

Члан 6.

 

Послови код послодавца обављају се јединствено преко организационих делова.

Основни унутрашњи организациони делови су: сектори, радне јединице и службе.

Сектори, радне јединице и службе су дужни сарађивати, а сукоб надлежности између организационих делова решава директор предузећа.

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА

 

Члан 7.

 

Послови се систематизују према врсти, степену сложености и другим условима потребним за њихово обављање у оквиру организационих делова.

Систематизацијом послова утврђује се:

-назив радног места,

-степен стручне спреме,

-врста школске спреме,

-радна способност стечена радом,

-радно искуство,

-посебни услови (знања, вештине, способности...),

-опис послова,

-коефицијент радног места,

-број извршилаца.

 

Члан 8.

 

Под врстом и степеном стручне спреме, односно образовања подразумева се школска спрема одређеног занимања, зависно од врсте и сложености послова а који произилазе из организационог дела у коме се обављају одређени послови.

 

Члан 9.

 

Послодавац може да одреди алтернативно највише два степена узастопно за појединачна радна места предвиђена овим Правилником.

Запосленом који не испуњава услове у погледу стручне спреме а која нема алтернативу предвиђену овим Правилником, нето зарада се умањује 5%.

 

Члан 10.

 

Радним искуством се сматра време које је запослени провео на раду, после стицања школске спреме која је услов за заснивање радног односа, односно за обављање послова.

Радно искуство у табеларном приказу радних места односи се на радно искуство везано за послове конкретног радног места.

 

Члан 11.

 

Услови за обављање послова, при чијем вршењу запослени има посебна овлашћења и одговорности, утврђују се овим Правилником и другим општим актима.

За обављање послова из става 1. овог члана, као и за обављање изузетно сложених послова, утврђује се радно искуство од најмање пет (5) година на одговарајућим пословима.

За остале послове, потребно радно искуство може се утврдити од једне (1) године до три (3) године, односно за најмање сложене послове не мора се предвидети радно искуство.

 

Члан 12.

 

Под посебним условима подразумева се положен одговарајући, специјалистички или стручни испит, знање страног језика, курс за рад на рачунару и у посебним програмима и/или друга посебна знања или положени испити који су услов за заснивање радног односа, односно обављање одређених послова (сертификати, лиценце и др.).

Под посебним условима из става 1. овог члана подразумевају се и посебни услови утврђени за обављање послова са повећаним ризиком, које запослени може обављати само на основу претходно утврђене здравствене способности за рад на тим пословима од надлежног здравственог органа.

 

Члан 13.

 

За поједине послове може се, одлуком послодавца, предвидети претходна провера радне способности или пробни рад.

За послове за које је одлуком послодавца утврђена претходна провера радне способности не може се предвидети и пробни рад.

Претходна провера радне способности и пробни рад не могу се утврдити за приправника.

 

ВРСТЕ ПОСЛОВА И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ОБАВЉАЊЕ

 

Члан 14.

 

Врсте, називи послова, описи послова и услови за њихово обављање утврђују се у оквиру организационих делова у складу са табеларним приказом радних места код послодавца.

 

ОБАВЕЗА ИЗВРШАВАЊА ПОСЛОВА

 

Члан 15.

 

Запослени је дужан да обавља послове за које је закључио уговор о раду или на које је премештен, а по налогу директора или непосредног руководиоца обавезан је да обавља и друге послове који му се одреде.

 

Члан 16.

 

Запослени је одговоран за ажурно и квалитетно обављање поверених послова, спровођење заштите на раду, чување средстава рада и материјала којима ради и дужан је да рад обавља у прописано време, да се придржава законских прописа, као и општих аката донетих код послодавца.

 

 

Члан 17.

 

За незаконито, нестручно и неажурно извршавање послова, одговоран је запослени који обавља те послове, као и непосредни руководилац уколико није предузео мере за које је овлашћен.

 

ПОСЛОВИ И ИЗВРШИОЦИ У ПОСЕБНИМ ОБЛИЦИМА РАДНОГ ОДНОСА

 

Члан 18.

 

Приликом заснивања радног односа са новим запосленим, на свим пословима, осим на пословима директора сектора и руководиоца радних јединица, директор може уговорити пробни рад са запосленим, на начин и у трајању у складу са актима послодавца или уговором о раду.

 

Члан 19.

 

Директор образује комисију за праћење обављања послова запосленог у току пробног рада, која је одговорна да достави директору мишљење о резултатима пробног рада, најкасније у року од 10 дана пре истека пробног рада.

 

Члан 20.

 

Директор може, у зависности од врсте и обима посла, да заснује радни однос са запосленим на одређено време, са непуним радним временом, за обављање послова ван просторија послодавца, у складу са Законом.

 

Члан 21.

 

На свим стручним пословима, независно од услова на име радног искуства, осим послова директора сектора и руководиоца радних јединица, директор може да заснује радни однос са приправником који има најмање IV степен стручне спреме, на одређено или неодређено време.

 

Члан 22.

 

Директор може да закључи уговор о стручном оспособљавању и усавршавању са незапосленим лицем, ради обављања приправничког стажа и полагања стручног испита, када је то Законом или актима послодавца предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.

Директор може, поред лица из става 1. овог члана, да закључи уговор о стручном оспособљавању и усавршавању и са лицем које жели да се стручно усаврши и стекне посебна знања и способности за рад у својој струци, односно да обави специјализацију, за време утврђено одлуком послодавца.

Одлуку о броју приправника из члана 21. и 22. овог Правилника, са којима ће бити закључен уговор о раду, односно уговор о стручном оспособљавању и усавршавању, у току календарске године, доноси директор.

 

ОДГОВОРНОСТ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ПОСЛОВА

 

Члан 23.

 

Директор, непосредно или преко овлашћених лица, врши надзор над извршавањем послова и предузима мере утврђене Законом и актима послодавца према запосленом који не обавља послове у складу са овим Правилником.

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 24.

 

Саставни део овог Правилника чине графички приказ организације и табеларни преглед систематизованих радних места са условима пријема у радни однос, као и опис послова и радних задатака.

 

Члан 25.

 

Тумачење овог Правилника даје директор предузећа, а измене и допуне овог Правилника врше се по поступку и на начин предвиђен актима послодавца.

 

Члан 26.

 

Ступањем на снагу овог Правилника директор ће са запосленима закључити уговоре о раду, односно анексе уговора о раду, под условима утврђеним овим Правилником, у складу са Законом и актима послодавца.

 

Члан 27.

 

За све што није регулисано овим Правилником примењују се одговарајуће одредбе Закона и аката послодавца.

 

Члан 28.

 

Доношењем овог Правилника престаје да важи Правилник о систематизацији радних места ЈКП „Букуља“ Аранђеловац бр. 03-1383/1 од 01.04.2016. године, као и све измене и допуне које се на поменути Правилник односе.

Саставни део овог Правилника су организациона шема, табеларни приказ радних места и опис радних места.

 

Члан 29.

 

Правилник ступа на снагу даном давања сагласности Оснивача.

 

 

 

Председник Надзорног одбора

Миомир Лазовић

Поткатегорије