Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку за набавку добара- Јавна набавка спојница и пратећег материјала ЈН 39/21.  Документација о набавци је доступна на: https://jnportal.ujn.gov.rs/

·                        Крајњи рок за подношење понуда је 02.11.2021.године до 11:00 часова.

·                        Јавно отварање понуда је 02.11.2021.године у 11:00 часова.

Attachments:
Download this file (Javni poziv - sektorski narucilac.pdf)Javni poziv - sektorski narucilac.pdf[ ]129 kB

Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку за набавку добара- Јавна набавка водоводних цеви ЈН 38/21.  Документација о набавци је доступна на: https://jnportal.ujn.gov.rs/

·                        Крајњи рок за подношење понуда је 01.11.2021.године до 11:00 часова.

·                        Јавно отварање понуда је 01.11.2021.године у 11:00 часова.

Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку за набавку услуга- Јавна набавка Сервис путничког програма 2 ЈН 37/21.  Документација о набавци је доступна на: https://jnportal.ujn.gov.rs/

·                        Крајњи рок за подношење понуда је  29.10.2021.године до 12:00 часова.

·                        Јавно отварање понуда је 29.10.2021.године у 12:00 часова.