План јавних набавки за 2020.годину

1. Измена плана јавних набавки бр. 1. за 2020.годину

2. Измена плана јавних набавки бр. 2. за 2020.годину