Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга агенције за запошљавање радника ЈНМВ 20/20

   ·         Крајњи рок за подношење понуда је 02.07.2020.године до 10 часова. 

     ·         Јавно отварање понуда је 02.07.2020.године у 12:00 часова.