Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује План набавки за 2021. годину.

·        План јавних набавки за 2021. годину.

  ·        План набавки на које се закон не примењује за 2021. годину.