Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију у oтвореном поступку јавне набавке услуга Зоохигијене ЈН 01/21.

 

·         Крајњи рок за подношење понуда је 19.02.2021.године до 10:00 часова.

 

·         Јавно отварање понуда је 19.02.2021.године у 10:00 часова.