Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Измену плана набавки бр. 1. за 2021.годину.

  • Измена Плана јавних набавки верзија бр.2. за 2021.годину.
  • Измена Плана набавки на које се закон не примењује бр.1. за 2021.годину.