Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Измену плана набавки бр. 6. за 2021.годину.

  • Измена плана јавних набавки бр. 6.
  • Измена бр.6. набавки на које се Закон не примењује.