<iframe width=“560″ height=“315″ src=“https://www.youtube.com/embed/ucn_m_x_Mtw“ frameborder=“0″ allow=“accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture“ allowfullscreen></iframe>

Поред низа повољности које ЈКП „Букуља“ Аранђеловац нуди својим корисницима услуга и даље постоји велики број потрошача који према ЈКП-у имају велика дуговања. Подсећамо све дужнике да се акције искључења и утужења организују са појачаним интензитетом, а у току су и акције искључења нелегалних прикључака.

Позивају се потрошачи општине Аранђеловац који имају заостала дуговања према ЈКП „Букуља“ на измирење својих обавеза уз могућност склапања репрограма на заостала дуговања. За договор око измирења предметног дуга потрошачи се могу обратити у дирекцији ЈКП „Букуља“, канцеларија бр 7, код референта по утуженим предметима како би постигли договор о начину измирења својих друговања. У току је акција склапања репрограма за велике дужнике која ће трајати до краја 2018. године у којој ће предметни дуг моћи да се отплаћују на већи број рата- до 5 година.

Потрошачи могу искористити прилику да у року доспећа измире своје обавезе за комуналне услуге према ЈКП“Букуља“ и остваре попуст на редовност:

  • за правна лица: до 15-ог у месецу и остваре попуст од 5%;
  • за физичка лица: до последњег дана у месецу и остваре попуст од 10% .

Захваљујемо се свим потрошачима који редовно измирују обавезе према ЈКП „Букуља“, јер осим што потрошачи стичу право на значајан попуст, омогућавају и ЈКП „Букуља“ да успешно обавља свој посао и да редовно испоручује квалитетну и безбедну воду за пиће.