Квалитет воде за пиће и редовност у водоснабдевању потрошача општине Аранђеловац је перманентан задатак ЈКП „Букуља“!

Да воду пијемо доброг квалитета, осим резултата које добијамо у нашој интерној лабораторији на узорцима у току прераде воде и из градске мреже, потврђују и резултати анализа акредитованих лабораторија које проверу квалитета воде на нашим чесмама врше услужно за нас.

РЈ водовод и канализација брине о стабилности водоводне мреже. Кварови на водоводној мрежи су чести и велики број спољашњих фактора неповољно утиче на њих: 

  • климатске промене,
  • померања тла,
  • пуцања земљишта услед мраза или суше, 
  • самостални грађевински радови појединаца, који непажњом „покидају“ водоводну цев…..итд.

Екипе РЈ водовод и канализација раде свакога дана у години и у свим временским условима од 7-19 часова и труде се да сваки проблем реше у најкраћем многућем року, како би сви потрошачи имали воду на својим чесмама. У марту месецу 2021. године РЈ водовод и канализација извршила је 187 интервенција на водоводној мрежи:

  • одржавање водовода и услуге: 66 интервенција,
  • реконструкција водовода: 11 интервенција, 
  • одржавање канализације: 110 интервенција.

ЈКП „Букуља“ увек уз своје суграђане!