Због дотрајалости пумпи на ХС Пресека ЈКП „Букуља“ је издвојила средства за куповину нове пумпе, на овој хидрофорској станици, која ће одржати стабилност у водоснабдевању потрошача са поменутог резервоара.