Редован извештај за прeдходну недељу на основу узорака од 15.01.2019. године из Института за јавно здравље Крагујевац о исправности воде за пиће из градског водовода потврдио је да сви параметри који се мере у води (микробиолошки и хемијски) ОДГОВАРАЈУ вредностима прописаних Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Sl. list SRJ“, br. 42/98 i 44/99).

Анализа воде вршена је на основу узорака узетих са 7 локација у граду насумично изабраних из Аранђеловачке водоводне мреже, а овог пута узорци воде су узети са следећих локација:

  • Филтер станица – вода са чесме у просторији за дозирање хемикалија
  • Ауто клиника – вода са чесме у перионици
  • Ауто прање „Вељовић“ – вода са чесме у шанку
  • Кафе „Лисабон“ – вода са чесме у шанку
  • СРЦ „Шумадија“ – вода са чесме у шанку
  • Фортуна центар – вода са чесме у шанку
  • Југопетрол – вода са чесме у тоалету.

Врста испитивања: микробиолошко и хемијско.

Узорковање воде вршио је надлежни из Института за јавно здравље Крагујевац господин Стефан Живковић, а узорковању је присуствовала Душица Вучићевић, технолог у ЈКП „Букуља“ Аранђеловац.