Редован извештај за прeдходну недељу на основу узорака од 15.05.2018. године из Института за јавно здравље Крагујевац о исправности воде за пиће из градског водовода потврдио је да сви параметри који се мере у води (микробиолошки и хемијски) ОДГОВАРАЈУ вредностима прописаних Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Sl. list SRJ“, br. 42/98 i 44/99).

Анализа воде вршена је на основу узорака узетих са 7 локација у граду насумично изабраних из Аранђеловачке водоводне мреже, а овог пута узорци воде су узети са следећих локација:

  • Филтер станица – вода са чесме у филтер станици
  • СТР „Манго 4“ – вода са чесме у продавници
  • ОШ „Свети Сава“ – вода са чесме у кухињи школе
  • Зелена пијаца – вода са јавне чесме
  • СРЦ „Шумадија“ – вода са чесме у шанку
  • Ћевабџиница „Јанковић“ – вода са чесме у шанку
  • Дом здравља – вода са чесме у амбуланти

Врста испитивања: микробиолошко и хемијско.

Узорковање воде вршио је надлежни из Института за јавно здравље Крагујевац господин Драгош Димовић, а узорковању је присуствовала Стевановић Јасмина –хемијски техничар у ЈКП „Букуља“ Аранђеловац.