Радови на реконструкцији коловоза и тротоара у улици Николе Пашића које реализује наша општина, условиле су ангажовање фирми чије инсталације пролазе испод поменуте улице, а ЈКП „Букуља“ Аранђеловац је једна од њих.

Данас су на овом градилишту започети радови на реконструкцији старе водоводне линије а упоредо са њом изграђује се и нови магистрални цевовод, којим ће центар града бити повезан са градским резервоарима, што ће омогућити стабилност у водоснабдевању грађана. Ово је једна од највећих улица у граду, али захваљујући новој механизацији која је у последњих две године набављена и едукација, кроз које су радници на терену пролазили и пролазе, у циљу стручности и безбедносног рада на градилиштима, ради се пуним капацитетом у кораку са другим. извођачима радова у овој улици.

РЈ Водовод ради пуним капацитетом и на другим локацијама. Сада, када смо омогућили довољно залиха воде и оснажили додатне приливе воде у водозахвату, створени су услови за проширење водоводне мреже, на чему се интензивно ради, али води се и рачуна да се што више губици воде у постојећој водоводној мрежи.