Поштовани суграђани,

Подсећамо вас да је крајњи рок за измирење обавеза према ЈКП „Букуља“ 30.септембар, уколико желите да остварите значајан попуст од 10% на наредни рачун.

Акције склапања репрограма за заостала дуговања, потрошача који су направили заостатак у плаћању рачуна, је актуелна током читаве године, а такође, актуелне су акције искључења и утужења оних потрошача који се не одазивају на наш позив да измире своје обавезе према ЈКП.

Мере искључења и утужења јесу непопуларне, али се спроводе како би се заштитили потрошачи који своје обавезе измирују редовно. За квалитет воде за пиће, редовност у водоснабдевању и одржавање хигијене града од кључног значаја је редовност у измирењу обавеза корисника.