Сви водени екосистеми(језера, акумулације), па тако и наше акумулације Гараши и Букуља, пролазе кроз процес еутрофикације- старења. Постају оптерећени и презасићени органским материјама. Овај процес природног старења језера, по правилу, је спор процес. Међутим, у условима загађене животне средине, која је најчешће изазвана људским немаром, тај процес постаје значајно убрзан. Процес еутрофикације, такође, убрзавају и остаци биљног и животињског света. Листопадно дрвеће које се налази у приобаљу наших акомулација, такође, убрзава овај процес. Лишће се таложи и распада па додатно доприноси смањењу кисеоника у води. На природни процес не можемо утицати. На људски фактор можемо. Оно што ми можемо да контролишемо, и радимо на томе, је контролисано препумпавање воде са реке Качер у акумулацију Гараши.

Врло је важно да знамо да вода из реке може да садржи високе концентрације соли азота и фосфора, органске материје, а то додатно оптерећује воду гарашког језера. У претходном периоду вода је била доброг квалитета. Претпостављамо да је то због сушног периода и малог спирања пољопривредног земљишта у речни слив.

Имајући у виду све наведене чињенице за оптерећење воде језера Гараши, као и сушни период претходних година, језеро постаје плиће. Низак водостај омогућава више светлости воденој маси, што уз обиље органске материје, нитрата и фосфата ствара идеалне услове за фотосинтезу и бујање фитоплактона, за нас назанимљивије врсте модрозелених алги(цијанобактерија). У акумулацији Гараши, као и другим језерима, њихова концентрација зависи од сезонских, а некада чак и дневних услова. Из тог разлога важно је вршити стални мониторинг, који ми и спроводимо.

Највећи интензитет цветања је био 2016. године. Спорадично се појавио у приобаљу 2018. и 2019. године. Међутим, алге и токсини се не могу појавити у узорцима пијаће воде захваљујући савременом Постројењу које наш град има. Одличан технолошки поступак прераде, појачано бистрење воде, озонизација, као и одлични филтери, које ми имамо то нам гарантују а резултати показују. Такво Постојење за прераду воде је направљено у Ужицу, пошто су имали проблем са повећаном концентрацијом алги. Пројекат као нашје спроведен и у Суботици прошле године и још пар градова у Србији. Захваљујући оваквом Постројењу наша вода за пиће је увек исправна и прерађена по највишим стандардима.

Воду из акумулације Гараши препумпавамо у акумулацију Букуља, где вода долази у контакт са ваздухом почиње процес разлагања органске материје, и одатле, даљим препумпавањем, стиже у нашу фабрику. Да таква, површинска(сирова, непрерађена) ОДГОВАРА НАМЕНИ, односно даљој преради, показују резултати анализе воде коју врши Институт за јавно здравље Крагујевац и Институт „Батут“.

Наравно, и поред добрих резултата нама остаје проблем, стар више од 20-30 година, јако комплексан за решавање, а који морамо решити. То су санација и чишћење језера Гараши. На вама је да нам помогнете и да заједно подигнемо еколошку свест сваког појединца који својим неодговорним понашањем доприноси загађењу језера. Исто тако, надамо се да ће се резултати нашег рада и залагања на том пољу претходне године видети ускоро. Мислимо да се сви проблеми могу решити ако постоји ентузијазам, одговорност и сарадња сваког појединца са релевантним институцијама.

Аутор текста: дипл.хемичар Бојана Станковић,

                     руководилац Постројења за пречишћавање пијаће воде