Према пројекту Министарства заштите животне средине, где је ЈКП „Букуља“ Аранђеловац аплицирала за подршку у унапређењу система управљања комуналним отпадом у виду опреме за обављање делатности,  у РЈ Чистоћа испоручено je 70 зелених канти од 240 литара и 63 контејнера од 1,1м3.

ЈКП „Букуља“ Аранђеловац се захваљује Министарству животне средине за додељена средства којим се унапређује рад РЈ Чистоћа ЈКП „Букуља“ и Аранђеловац на максималној подршци у раду унапређења управљања отпадом, како из домаћинства и тако и система развоја привреде рециклаже.