Запослени ЈКП-а данас су извршили постављање бетонских жардињера од врха Букуље ка подножју до Букуљске улице.

Укупно је постављено 11 жардињера поред новопостављеног мобилијара за одмор шетача приликом пешачења ка врху Букуље.

Напомињено, да су жардињере намењене за ситан отпад и искључиво су постављене у сврху небацања отпада у шуму и поред пута.