По налогу ветеринарске инспекције Републичке управе за ветерину на сточној пијаци у Врбици забрањује се:

  • Излагање и продаја домаћих животиња које не поседују ушну маркицу.
  • Излагање и продаја домаћих животиња које не поседују здравствено уверење.
  • Улазак у простор сточне пијаце возилима која не поседују потврду о извршеној дезинфекцији.
  • Улазак и задржавање у простору сточне пијаце ван радног времена.

Радно време сточне пијаце ЈКП „Букуља“ je петком од 6-10 часова.