Управо објављена публикација „Водоводи у Србији 2015. године-Показатељи успешности предузећа која се баве снабдевањем водом и каналисањем насеља“ у издању Удружења за технологију воде и санитарно инжењерство и Међународног удружења водовода у сливу реке Дунав (IAWD), показује одличну позицију коју је Јавно комунално предузеће „Букуља“ Аранђеловац заузело у конкуренцији преко 130 јавних комуналних предузећа која се баве пословима водоснабдевања и канализације.

Укупан учинак предузећа, тј. индекс пословања предузећа (Water utility performance index-WUPI) за наше предузеће износи 76,39, што нас позиционира на високо четврто место у републици Србији, што је резултат на који сви заједно можемо бити поносни.

Наведени индекс успешности пословања предузећа анализира читав низ параметара пословања: покривеност услугама снабдевања водом, одвођењем и прерадом отпадних вода, континуитет снабдевања, загушење канализације, ниво мерења, вода која не доноси приход, број запослених, проценат наплате, покривеност оперативних трошкова.

Овај упоредни Извештај је направљен на основу 134 одговара унетих у IBNET базу, јавно доступних података из АПР-а, података из Извештаја о стању сектора вода (Светска банка 2015, у оквиру Дунавског програма) и Стратегије управљања водама на територији републике Србије (Министарство пољопривреде и заштите животне средине 2015). Извештај је намењен Министарству грађевинарства, саобраћаја и индустрије, Министарству пољопривреде и заштите животне средине-Републичкој агенцији за воде, Привредној комори Србије, Удружењу водовода и канализације Србије, комуналним предузећима сектора вода, али и свим другим заинтересованима.

Јавно комунално предузеће „Букуља“ Аранђеловац се нада да се пред нама налазе успешне године пословања и да ћемо и у будућности успети да одржимо висок ниво квалитета испоручених производа и услуга, на задовољство свих наших потрошача.