Поштовани потрошачи, У циљу дугорочно одрживог и редовног водоснабдевања свих наших потрошача и ради смањења нерационалне и ненаменске потрошње воде, Јавно комунално предузеће „Букуља“ Аранђеловац почев од 1. маја 2021. године креће са имплементацијом тарифних зона, тј. увођењем блок-тарифа за потрошаче из категорије физичких лица. Уводимо две тарифне зоне:

  • прва зона – за месечну потрошњу до 25m³ по домаћинству; 
  • друга зона – за месечну потрошњу преко 25m³ по домаћинству (цена по 1m³ воде за 100% већа за сваки m³ преко утрошених 25m³).

Ове тарифне зоне ће важити за домаћинства са пет и мање чланова. За домаћинства са шест и више чланова, тарифне зоне зависе од броја чланова домаћинства, при чему се прва зона обрачунава тако што број чланова домаћинства множимо са 5m³.

За пријаву домаћинстава са шест и више чланова потребно је да носилац рачуна (лице на које гласи рачун), на шалтеру Информације и рекламације у ЈКП “Букуља” Аранђеловац, попуни и потпише Изјаву о кућној заједници, приложи на очитавање личне карте чланова домаћинства и/или здравствене књижице за децу која не поседују личне карте, те на тај начин потврди место пребивалишта чланова свог домаћинства.