Квалитет воде за пиће градског водовода је наш највећи приоритет. Константно повећавамо улагања у анализу и квалитет воде за пиће. У нашој Фабрици воде врши се трострука дезинфекција воде од уласка сирове воде у постројење до изласка ка крајњим потрошачима: на уласку у постројење, озонизацијом и резидуалним хлором, због чега се можемо похвалити водом високог квалитета. У 2019 и 2020. години урадили смо неколико већих реконструкција на главном колектору.

Извршен је ремонт пумпи на Качеру и реконструкција базена за усис, а средином децембра биће постављена још једна пумпа и фрекфетни регулатор, тако да смо омогућили да у акомулацију Гараши стижу веће количине воде. Качер тренутно ради пуним капацитетом, јер је од 10. новембра започето препумпавање воде у акомулацију Гараши.

Средином октобра је започета акција прања и дезинфекције резервоара пијаће воде на територији општине Аранђеловац. Извршено је прање и дезинфекција резервоара 3, 4 и 5 висинске зоне, а резервоари 1 и 2 зоне биће очишћени у рано пролеће следеће године, када буде смањена потрошња воде.

У нашој интерној лабораторији од почетка 2020. године до сада урађено је око 1750 микробиолошких и физичко-хемијских анализа воде, а Институт за јавно здравље Крагујевац и Институт „Батут“ извршили су по 60 анализа исправности воде за пиће из градске мреже и акомулационих језера.

Подсећамо суграђане да су на шест локација у граду постављени резервоари са раствором натријум-хипохлорита који могу бесплатно преузети како би вршили дезинфекцију спољашњих површина(стазе, терасе) и натапање дезобаријера. Локације резервоара су суграђанима већ познате, али није на одмет да се подсете: 

  • Иза зграде Општине,
  • У кругу ЈКП „Букуља“
  • Код амбуланте „Шамот“,
  • Код Ватрогасне станице,
  • Код „НИС“ петрола,
  • У насељу Врбичка штала код продавнице „Мимоза“.

Запослени РЈ Постројење за прераду воде редовно обилазе постављене резервоаре, мере концентрацију хлора у њима и допуњавају их.