Упркос тешкој ситуацији, ЈКП Букуља је, као друштвено одговорно предузеће, покушало да активира и модернизује сваки облик обезбеђивања довољних залиха воде, како наши потрошачи не би осетили колико нам је ова сезона била тешка. У прилог томе данас је завршена друга фаза радова на акумулацији Речица. Инсталирана је нова пумпа и започео је транспорт воде из ове акумулације до језера Гараши. У претходном периоду максималне капацитете смо усмерили ка таквим пројектима, јер је ово наша борба да обезбедимо залихе за следећу годину.