У циљу ревитализације језера Гараши у претходном периоду посетили су нас представници Дирекције за воде 28. априла. Помоћник директора Агенције за заштиту животне средине, шеф одељења Националне лабораторије са сарадницима. На основу њиховог знања и увида у нашу документацију сложили су се да Аранђеловац има одличну воду за пиће. Такође, сирова вода (која стиже у фабрику воде) у смислу квалитета одговара својој намени. Закључено је да су извори који се користе за водоснабдевање (Качер, Гараши, Букуља) повезани сложеним системом за транспорт сирове воде, који се састоји од дугих потисних цевовода који их повезују са фабриком воде. Овако сложен, осетљив и релативно скуп систем последица је ограниченог водног потенцијала (карактеристичног за подручје Шумадије) и неповољних геоморфолошких услова (однос положаја извора и центра потрошње).

Ревитализација језера подразумева мултидисциплинарни приступ проблему. Све акумулације у Србији су, према њиховим речима, старије од тридесет година и имају исти проблем еутрофикације. До акумулације органске материје, нитрата и фосфата долази у условима загађене животне средине, што је најчешће узроковано људским немаром и разним активностима на акумулацији, па процес еутрофикације постаје знатно убрзан. Акцијом чишћења обала језера, којој су се придружила и различита удружења нашег града, обале смо очистили, али после празника поново можемо видети ружну слику коју су за собом оставили несавесни појединци. Чак и ако немамо утицај спољних фактора загађења, потребно је време да се језеро врати у стање равнотеже, што подразумева добар еколошки статус. Унутрашњи хемијски процеси који се одвијају у самом језеру такође утичу на квалитет воде. То су процеси на које не можемо у великој мери да утичемо као спољни фактори.

Наравно, главни проблем је повратак у функцију одводног вентила темеља. С обзиром да је вентил деценијама ван употребе, молимо помоћ и мишљење других институција како не бисмо угрозили водоснабдевање града. То ће бити тежак и сложен процес који захтева укључивање Дирекције за воде, Министарства заштите животне средине и надзора инспекцијских служби. Чекамо званични извештај о посети представника Агенције за заштиту животне средине, али на састанку који смо имали са њима обећали су да ће нас уврстити на листу приоритета и да њихову посету можемо очекивати у наредном периоду. Затим ће урадити детаљну анализу Гарашке воде. На основу те анализе, како смо се договорили са њима, моћи ћемо да припремимо даљу документацију и предузмемо видљиве кораке када је реч о лечењу језера.

До тада нам остаје да будемо стрпљиви и савесни. Стрпљив јер се деценијски проблем не може решити тако брзо као што бисмо сви желели. Савесно, јер увек треба имати на уму да је вода која на крају долази до наших фонтана, вода за коју се сви морамо заједно борити.