У оквиру пројекта „Рециклажом за чистији Аранђеловац”, на Дан града, 26. јула 2022. године, на Градском тргу Венац слободе у Аранђеловцу, постављен је рецикломат, са циљем да се грађани мотивишу да одвајају и рециклирају амбалажни отпад. Поставку рецикломата омогућила је компанија Књаз Милош, дајући тако нови заједнички дугорочном пројекту са ЈКП Букуља, Секопаком и Општином Аранђеловац, у склопу којег се увођењем различите инфраструктуре за сепарацију отпада и едукативним кампањама приближава важност рециклаже.

Тим поводом председник општине Аранђеловац Бојан Радовић је истакао значај оваквих партнерстава: „Само јединствено и уз међусобну сарадњу можемо успети у кључном циљу данас, а то је успостављање баланса и хармоније са еколошким и здравим животним окружењем. Захвалан сам компанијама Књаз Милош и Секопак што су учиниле да грађанима Аранђеловца буду приступачна различита решења која им помажу да се одговорно понашају према нашој животној средини. Опремањем школе кантама са сепарацијом и едукацијом деце, поставком канти за сепарацију у домаћинствима, као и угоститељским објектима и на централним градским локацијама у нашем граду, сви добијају могућност да се укључе и допринесу“.

„Одлагање отпада у рецикломат грађани омогућавају да она, рециклажом, постане драгоцен ресурс за поновну употребу. Рецикломат је једна од инвестиција Књаз Милоша за чистију и одрживију будућност, која је кроз различита партнерства, едукацију и добра системска решења обавеза свих нас да се за њу побринемо. Наставићемо да у изврсној сарадњи са ЈКП Букуља и Секопаком грађанима помажемо да брину о нашем окружењу, а посебно се радујемо сарадњи са младима у различитим еколошким акцијама”, истакла је Милана Петровић, менаџер за јавне и корпоративне послове компаније Књаз Милош.

„Наша жеља је да успоставимо добре стандарде за рециклажу у Аранђеловцу. Осмислили смо добар план који има за циљ да приближи ову тему грађанима свих узраста кроз различите врсте акција. Кренули смо од најмлађих који ће од нове школске године имати прилику да одвајају амбалажни отпад у школама, а током лета одржава се занимљиве акције за прикупљање амбалажног отпада од грађана”, изјавила је генерална директорка Секопака Виолета Белановић Кокир.

Циљ је да се кроз рецикломат прикупи 50.000 амбалажних јединица, а на сваких 10.000 прикупљених амбалажних јединица компаније Књаз Милош, Секопак и ЈКП Букуља организује еколошку акцију чишћења животне средине и садње дрвећа.