ЈКП „Букуља“ Аранђеловац у последњих пар месеци има интензивну сарадњу са Србијаводама и Дирекцијом за воде у циљу израде Плана ревитализације гарашког језера. Јуче смо имали посету представника из Дирекција вода који је на терену видео тренутну ситуацију аранђеловачке акумулације и дао инструкције како да израдимо Пројекти задатак за дугорочну санацију гарашког језера. Направљен је пресек стања и договорени су даљи кораци.