Благајна ЈКП „Букуља“ радиће 31.12.2020.године до 12,00 часова.

1.01.2021. (петак) и 2.01.2021.(субота) благајна неће радити, а од 4.01.2021. године радиће по устаљеном временском периоду од 7,00-17,00 часова.

РЈ Водовод и канализација, Пијаца, Гробље, Чистоћа и јавна хигијена, као и Постројења за прераду пијаће и пречишћавање отпадних вода радиће сваког дана по устаљеном распореду.