Акумулације Букуља и Гараши се углавном пуне атмосферским падавинама. С обзиром на то да су претходне године биле сушне то се и одразило на наша језера ниским водостајем. ЈКП „Букуља“ се труди да одржи стабилност у водоснабдевању и обезбеди довољну количину воде за своје потрошаче. И даље је једина могућност за већи прилив воде црпљење воде са реке Качер. За време дугих, топлих и сушних дана корито ове реке остаје без воде, али око осам до девет месеци се може црпети вода из ње у акумулацију Гараши уз поштовање биолошког минимума.

Радови које смо обављали на ЦС Качер претходних месеци одвијали су се у три фазе. Прва фаза је обухватала ремонт старе пумпе и пуштена је у рад 10.11.2020. године. Такође, наши запослени су потпуно реконструисали базен, направили нове решетке и поклопце који спречавају унос у усис свега што река може да нанесе, а што може утицати на рад пумпе и оштећење исте.