Поред редовних активности којима се баве запослени ЈКП „Букуља“ у Сектору услужних делатности у току су и радови на уређењу градске депоније „Цинцарска коса“ која се налази на путу за село Мисача.

 У току ове недеље, у сарадњи са ЈКП „Зеленило“ и Електродистрибуцијом Аранђеловац, ради се на осветљењу пута дужине 400м унутар депоније до истоварне рампе. Постављено је 10 електричних стубова и 6 лед светиљки.