РЈ Чистоћа поставила је четири миди Еко острва са кантама за примарну селекцију амбалажног отпада на следећим локацијама:

  1.  Парк Буковичке бање (улаз код експлоатације),
  2. Трг (на делу паркинга код фонтане),
  3. Висока технолошка школа струковни студија,
  4.  На доњем улазу у СП Шумадија (између Гимназије и ОШ Милан Илић Чича). 
  • Плава канта намењена је за папир и картон;
  • Жута канта намењена је за пластику, метал и тетрапак; а
  • Црвена канта намењена је за стакло.

На кантама се налазе налепнице са упуством која је канта за коју врсту амбалажног отпада, како би суграђани могли да амбалажни отпад разврставају према врсти амбалаже.

Све што није амбалажни отпад и спада у комунални отпад треба одложити у посуде за комунални отпад које се налазе уз ЕКО острво.

Велика Еко острва биће постављена наредних дана, а након тога ћемо објавити локације на којима се налазе.