Kампањa „За чистији Аранђеловац“ већ даје видљиве резултате. У оквиру кампање Јавно комунално предузеђе „Букуља“ је у претходном периоду набавило више специјалних комуналних возила-камиона смећара који ће квалитативно значајно унапредити процес сакупљања отпада на територији наше општине. У наступајућем периоду, уз подршку Општине Аранђеловац, набавићемо додатне камионе смећаре, који ће нам обезбедити услове да у потпуности заокружимо и остваримо све креиране планове и активности у оквиру поверене нам делатности.

  У прилог томе иде све веће интересовање наших суграђана, привредника, установа, удружења, организација, медија (како на локалном, тако и на републичком нивоу), који нам се јављају са предлозима за унапређење кампање, нове и оправдане акције. По угледу на Аранђеловац, многи градови су покренули сличне акције.

  Сав заједнички труд и залагање запослених у ЈКП „Букуља“ и наших суграђана, сво заједничко деловање и постигнути ефекти на терену, не могу дати максималне резултате уколико и даље несавесни појединци и поједина правна лица наставе да се понашају неодговорно. Та неодговорност се огледа у неконтролисаном остављању отпада на за то непредвиђеним местима по граду, качењу кеса са отпадом по стубовима и оградама, гомилању смећа поред контејнера по граду, чије окружење убрзо прераста у праве мини депоније, остављању отпада из домаћинстава у корпе намењене за ситан отпад, што све доприноси постепеном али незаустављивом ружењу нашег града и угрожава амбиције Аранђеловца да постане једна од кључних домаћих туристичких дестинација, позната по чистоћи и очуваној животној средини.

  Услед тога, у оквиру континуиране кампање „За чистији Аранђеловац“, ЈКП „Букуља“ покреће посебну акцију „Свако у своју канту“. Циљ акције је да се унапреди процес сакупљања-одвожења-депоновања комуналног отпада на територији општине Аранђеловац. То у пракси значи интензивирање сарадње са свим грађанима и правним лицима који продукују веће количине отпада. За грађане смо и у наредном периоду обезбедили улазак на депонију без накнаде, док смо за предузетнике и правна лица припремили склапање изузетно повољних, наменских уговора за сакупљање, одвожење и депоновање смећа. Акција ће бити спровођена у интензивној сарадњи са комуналном и еколошком инспекцијом Општине Аранђеловац, која ће нас својим сталним присуством на терену подржати у процесу идентификовања неодговорних лица која евентуално буду наставила да остављају своје смеће на јавним површинама или уз туђе посуде за одлагање смећа.

  Свако мора да поседује сопствене канте или контејнере за комунални отпад и изузеци неће бити толерисани. У настојању да идентификујемо стварне починиоце ових прекршаја, постављамо камере на свим проблематичним локацијама. Приступ снимљеном материјалу ће бити константно доступан надлежним инспекцијским органима, који ће без изузетака санкционисати одговорна лица. Тиме желимо да одговоримо на поверење и подршку коју нам пружа већина грађана али и Општина Аранђеловац.

  Користимо ову прилику да позовемо све заинтересоване појединце, удружења грађана и организације које имају било какву информацију, фотографије или видео записе са терена који могу да посведоче о непрописном бацању смећа, њиховим починиоцима и локацијама, да нас информишу и тиме нам помогну у реализацији покренуте акције.

  Надамо се да ће и ова акција бити успешна као и свака претходна у којој смо удружили вољу и напоре, вођени јасном визијом и геслом наше кампање-„За чистији Аранђеловац“.

Ваша ЈКП „Букуља“ Аранђеловац.