У циљу заштите животне средине и обележавања Дана заштите природе, запослени ЈКП „Букуља“ који су се одазвали данашњој акцији имали су за задатак да очисте део језера на месту где се вода из реке Качер допрема у акумулацију Гараши. Захваљујући Пројекту на коме је рађено у претходним месецима ниво акумулације је подигнут, а из реке Качер се црпи вода која задовољава већи део дневне потрошње града.

Велике количине смећа покупљено је са ове деонице и апелујемо на посетице језера да убудуће смеће и разну врсту отпада не остављају на приобаљу језера већ да га са собом понесу и одложе у судове за ту намену. Загађујући земљиште око језера загађује се и вода којом се снабдева град.