Ове сезоне за рад Зимске службе ЈКП је опремљена, поред новог скипа, и са новим камионом Delphi 4×4 са пратећом опремом за Зимску службу.

Извршени су сервисирање и ремонт камиона Фап и трактора, набављене су довољне количине агрегата за посипање саобраћајница, а дежурство запослених, који су ангажовани за рад Зимске службе, распоређено је у три смене.

Чишћење и посипање саобраћајница агрегатом одвијаће се по приоритетима путева прве, друге и треће важности и по позивима грађана. Посебан приоритет биће прилаз градској болници и осталим здравственим установама.

Саветујемо да сви учесници у саобраћају, због своје безбедности и безбедности других учесника у саобраћају, поштују саобраћајне прописе и прилагоде брзину кретања условима на путу.