У циљу ревитализације језера Гараши у претходном периоду посетили су нас представници Дирекције за воде 28. априла. Помоћник директора Агенције за заштиту животне средине, шеф одељења Националне лабораторије са сарадницима. На основу њиховог знања и увида у нашу документацију сложили су се да Аранђеловац има одличну воду за пиће. Такође, сирова вода (која стиже у фабрику воде) у смислу квалитета одговара својој намени. Закључено је да су извори који се користе за водоснабдевање (Качер, Гараши, Букуља) повезани сложеним системом за транспорт сирове воде, који се састоји од дугих потисних цевовода који их повезују са фабриком воде. Овако сложен, осетљив и релативно скуп систем последица је ограниченог водног потенцијала (карактеристичног за подручје Шумадије) и неповољних геоморфолошких услова (однос положаја извора и центра потрошње).

ЈКП “Букуља“ Аранђеловац је једно од првих водовода у старој Југославији и основано је 1928. године. Њен оснивач је Скупштина општина Аранђеловац, али се предузеће финансира из сопствених прихода. С годинама придодаване су јој и друге делатности тако да сада осим водоснабдевања града има за задатак да се брине о чистоћи и јавној хигијени (што подразумева пражњење канти и контејнера у насељима у којима се та услуга наплаћује и чишћење улице Кнеза Михаила, Књаза Милоша и Краља Петра Првог), градском гробљу „Рисовача“, пијацу, пречишћавању отпадних вода и бризи о водоводној и гасоводној мрежи, а у зимским месецима и пословима Зимске службе(центар града и улице у насељу градске зоне). Наша ванредна активност је чишћење дивљих депонија, а од овог месеца и одвожење кабастог отпада, како би спречили стварање нових депонија на подручју града.

Да би предузеће могло да ради и послује неопходна је и наплата услуга које извршава. Међутим, наплата услуга никада није лака, посебно када предузеће није имало никаквих начина да од корисника услуга изврши наплату услуга које је испоручила, а то је код већине суграђана умањило важност и вредност производа који је од животног значаја и обавезу да искоришћену услугу плати, за разлику од осталих услуга које користе јер су увек знали да ће им бити укинуте уколико их не измире. На тај начин се чувао социјални мир. Ипак, са друге стране, предузеће које константно пружа услугу, а нема дозволу да наплати трошкове, осуђено је на пропаст у какву је ЈКП „Букуља“ и доведена, при чему су и запослени осетили велики терет због немогућности предузећа да исплати зараде запосленима.

 Благајна ЈКП-а радиће у петак 30.04.2021. године од 7-15 часова. У суботу (1.05.2021.год), понедељак (3.05.2021.год) и уторак (4.05.2021.год) благајна неће радити.

РЈ Водовод и канализација, РЈ Пијац, РЈ Чистоћа и јавна хигијена као и Постројења за прераду воде за пиће и отпадних вода, радиће свакога дана по устаљеном радном времену и за дане празника, без прекида.

Драги пријатељи, запослени ЈКП „Букуља“ Аранђеловац желе вам да са лепим расположењем проведете предстојеће празнике и молимо да уколико планирате да одете на излет на нашу прелепу Букуљу или до језера Гараши поведете рачуна да за собом не остављате отпад којим ће се земљиште и вода загадити.

У претходним месецима ЈКП „Букуља“ предузела је све мере које су биле у њеној надлежности да обезбеди залихе воде за наше акумулације. Године сушног периода у великој мери су смањиле водостај акумулације Гараши, али реализацијом Пројекта на црпној станици Качер, омогућен је већи прилив воде из реке Качер у Гарашко језеро, која сада задовољава већи део дневне потрошње града. Из тог разлога, према мишљењу директора ЈКП-а и стручног тима одлучено је да се одложи инплементација тарифних зона, која је планирана да се уведе од 1. маја 2021.године, уз апел грађанима о рационалној потрошњи воде из градског водовода.

Акција ЈКП Букуља „За чистији Аранђеловац!“ се и даље наставља новим активностима које смо осмислили у циљу спречавања стварања дивљих депонија на градском подручју. Из тог разлога одлучили смо да уведемо услугу одвожења кабастог отпада која би се обављала једном месечно. У кабасти отпад подразумева се: стари намештај, аутомобилске гуме, тврда пластика, бела техника, а уколико је упаковано у вреће и биљни отпад, картон или било који други отпад који се може утоварити у возило ЈКП-а.

Ова услуга не подразумева одвожење грађевинског отпада, али га суграђани који имају такву врсту отпада могу сами одвозити на градску депонију „Цинцарска коса“на коју је улазак за физичка лица потпуно бесплатан.

Да би имали информацију о количини и потреби за овом услугом неопходно је да суграђани у току месеца позивом на бесплатну телефонску линију ЈКП-а 0800 034 030 пријаве на којој се локацији налазе, шта и коју количину желе да им се одвезе, а ми ћемо одредити дан и време када ће наше возило обићи пријављене локације.

ЈКП "Букуља" увек уз своје суграђане!