На захтев ЈКП "Букуља" Аранђеловац Агенција за заштиту животне средине, прошле године урадила је детаљну анализу воде у акумулацији Гараши. На основу тих анализа акумулација Гараши ушла је у програм Министарства за заштиту животне средине са још пар акумулација. То значи да ће вода бити узиркована у различитим годишњим добима, по различитим дубинама. Тада ћемо имати комплетне информације о квалитету воде и седимента.

Стручан тим из Агенције ЗЖС боравио је код нас у јулу месецу. О даљем раду на овом пољу, када је ревитализација језера у путању, редовно ћемо вас обавештавати.

Обрачуни за комуналне услуге ЈУЛ 2022.године су завршени почетком августа месеца и инкасантска служба је одмах започела њихово разношење на терену ка потрошачима.

Попуст од 10% на наредни рачун могу остварити сва физичка лица измирењем својих обавеза према ЈКП "Букуља до 31.августа 2022.године.

За потрошаче са заостали дугом нудимо могућност отплате на рате склапање репрограма. Уколико обрачун за виду још није стигао на Вашу адресу стање можете проверити на порталу www.mojiracuni.com или у шалтер сали наше управе где без трошкова провизије можете извршити уплату.

ЈКП "Букуља" Аранђеловац оглашава лицитацију за закуп јавних површина за постављање забавних радњи на дан вашара 28.08.2022.

  1. Почетна цена појединачних локација износи: Плато на кванташкој пијаци- код трафо станице 200.000,00 динара
  2. Паркинг-плато поред објекта Центар за социјални рад 90.000,00 динара.

У цену је урачунат ПДВ.

Услови за лицитирање су следећи:

ЈКП "Букуља" Аранђеловац ће организовати традиционални аранђеловачки вашар дана 28.08.2022. године. Место одржавања манифестације је у улици Краља Петра Првог од Ломине до Јадранске улице.

Обавештавају се заинтересована правна и физичка лица да ће се резервације продајних места вршити у просторијама ЈКП "Букуља" Аранђеловац, улица Бранислава Нушића бр.1- канцеларија на Зеленој пијаци, од 11.08.2022.године до 26.08.2022.године, радним данима од 7-14 часова, на телефон 034/715-344. Уплате вршити на благајни предузећа и на текући рачун 150-1685-30.

У оквиру пројекта „Рециклажом за чистији Аранђеловац”, на Дан града, 26. јула 2022. године, на Градском тргу Венац слободе у Аранђеловцу, постављен је рецикломат, са циљем да се грађани мотивишу да одвајају и рециклирају амбалажни отпад. Поставку рецикломата омогућила је компанија Књаз Милош, дајући тако нови заједнички дугорочном пројекту са ЈКП Букуља, Секопаком и Општином Аранђеловац, у склопу којег се увођењем различите инфраструктуре за сепарацију отпада и едукативним кампањама приближава важност рециклаже.

Тим поводом председник општине Аранђеловац Бојан Радовић је истакао значај оваквих партнерстава: „Само јединствено и уз међусобну сарадњу можемо успети у кључном циљу данас, а то је успостављање баланса и хармоније са еколошким и здравим животним окружењем. Захвалан сам компанијама Књаз Милош и Секопак што су учиниле да грађанима Аранђеловца буду приступачна различита решења која им помажу да се одговорно понашају према нашој животној средини. Опремањем школе кантама са сепарацијом и едукацијом деце, поставком канти за сепарацију у домаћинствима, као и угоститељским објектима и на централним градским локацијама у нашем граду, сви добијају могућност да се укључе и допринесу“.

Последње вести