Поштовани потрошачи,

У току претходног месеца наша лабораторија је узорковала 631 узорак воде за физичко-хемијску анализу. Испитивани узорци су узимани у процесу прераде воде и са дистрибутивне мреже. Микробиолошко испитивање урађено је на 130 узорака. Институт за јавно здравље Крагујевац за нас је услужно урадило 40 узорака воде. Такође, вршен је константан мониторинг изворишта Водица и сирове воде која стиже на постројење.

Да пијемо добру и квалитетну воду показују резултати које добијамо у нашој лабораторији и резултати акредитованих лабораторија. Радна јединица ППВ

Завршена је обрада података и израда рачуна за комуналне услуге за МАРТ 2021.годину, а инкасантска служба започела је њихово разношење на терену. Сваки корисник ЈКП услуга се већ од данас може информисати о стању на свом рачуну, на шалтеру инкасо благајне у шалтер сали ЈКП-а, уколико жели да изврши уплату пре него што рачун стигне на адресу становања или посетом сајта www.mojiracuni.com уколико жели да измири своје обавезе електронским путем.

Подсећамо да измирењем својих обавеза према ЈКП „ Букуља“ физичка лица остварују попуст од 10% на наредни рачун(до последњег дана текућег месеца), а правна лица 5%(измирењем обавеза до 14-тог дана текућег месеца).

ЈКП „Букуља“ је у претходном периоду пуно пажње и средстава уложила у обезбеђење залиха воде за наше акумулације реконструкцијом ЦС Качер и постављањем у рад две пумпе, захваљујући којима се вода из реке Качер непрекидно црпи од новембра 2020. године, у почетку 50% дневне потрошње града, а од фебруара и више.

Пуно пажње је посвећено и откривању нелегалних прикључака, који су самосталним прикључењем на мрежу угрожавали безбедност водоводног система и на незаконит начин користили воду из градске мреже. Уложена су средства у куповину нових пумпи на ЦС „Водица“ и ЦС „Пресека“, а постављени су и регулатори притиска на неколико црпних станица. Како би се смањио губитак воде у мрежи постављани су и секторски водомери на излазима града ка селима наше општине, а у плану је и куповина нове опреме за детектовање квара у водоводној мрежи.

Тренутно, све што је било до ЈКП „Букуља“ за обезбеђење залиха воде је урађено, а оно што је наш перманентан задатак је борба за непромењен квалитет воде за пиће. Вишедеценијски проблем Гарашког језера морамо решити. Из тог разлога се често воде разговори са представницима Србијавода и Дирекције за воде како би се израдио План детаљне ревитализације гарашког језера, а очекујемо и посету стручњака из Агенције за заштиту животне средине.

Поштовани суграђани,

Подсећамо вас да је крајњи рок за измирење обавеза према ЈКП „Букуља“ 31. март, уколико желите да остварите значајан попуст од 10% на наредни рачун.

Акције склапања репрограма за заостала дуговања, потрошача који су направили заостатак у плаћању рачуна, је актуелна током читаве године, а такође, актуелне су акције искључења и утужења оних потрошача који се не одазивају на наш позив да измире своје обавезе према ЈКП. Мере искључења и утужења јесу непопуларне, али се спроводе како би се заштитили потрошачи који своје обавезе измирују редовно.

Оглас о јавној лицитацији пијачних тезги на зеленој пијаци у улици Бранислава Нушића и кванташкој пијаци у улици Кнеза Михаила ЈКП „Букуља“ у Аранђеловцу оглашава јавну лицитацију слободних пијачних тезги за продају пољопривредних производа за период од 01.04.2021. до 01.04.2022. године.

Покривене тезге са сандуком:

Прва зона: 67, 68, 74, 77, 78, 79, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 196, 96, 97, 98, 99, 103, 107, 108, 109, 116. По почетној цени од 4.976,56 динара.

Друга зона: 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 111, 112, 114, 115. По почетној цени од 4.071,71 динара.