Као друштвено одговорно предузеће ЈКП „Букуља“ Аранђеловац организује и едукативне еколошке радионице у школама и вртићима у циљу ширења еколошке свести најмлађим становницима града Аранђеловца о важности заштите воде за пиће и заштити животне средине.

Једну такву еколошку интерактивну радионицу реализовали смо данас у предшколској установи „Дуга“. Са малишанима узраста 5 и 6 година разговарали смо на који начин се чува природа и колико је важно да водимо рачуна где се одлажу папирићи од слаткиша и колико је природи потребно времена да те кесице и папириће, уколико се баце ван канти, разгради.

У Јавном комуналном предузећу „Букуља“ Аранђеловац посвећује се велика пажња контроли квалитета воде, због њеног значаја за здравље свих становника општине Аранђеловац.

Контрола квалитета воде врши се на основу важећег Правилника о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98), којим су дефинисани услови обављања контроле у погледу врста анализа, броја узорака, места и времена узимања узорака. Правилник је усаглашен са Директивама ЕУ и Препорукама Светске здравствене организације.

У савремено опремљеним лабораторијама изводе се анализе девет физичко-хемијских параметара квалитета и анализе четири микробиолошка параметра квалитета, који су прописани Правилником. И док се анализа микробиолошких параметара спроводи за узорке узете у два дневна термина (8:00 и 12:00), анализа физичко-хемијских параметара се врши за све дневне узорке из свих термина (8:00, 12:00, 15:00 и 18:00).

Поред редовних активности које обављају запослени у РЈ водовод и канализација ЈКП „Букуља“ Аранђеловац на одржавању водоводне и канализационе мреже у општини Аранђеловац, ангажовани су и на изградњи нове водоводне мреже у селу Венчани- Перишића крај, у дужини од 500 m на коју ће имати могућност да се прикључи око двадесетак домаћинстава.

До сада је у селу Венчани изграђено 5900m водоводне мреже на коју се прикључило седамдесет домаћинстава.

  Моле се потрошачи општине Аранђеловац да рационално користе воду са градског водовода!

Због високих температура у летњем периоду, потрошња воде са градског водовода се значајно повећала. Нерационално коришћење воде за пиће која се користи за заливање башта, пуњење базена и поливање дворишта, посебно у вечерњим часовима доводе до смањења притиска воде осталим потрошачима, а у неким насељима доводе до потпуног прекида водоснабдевања.

Апелујемо на мештане Аранђеловца да се вода са градског водовода користи искључиво за пиће, хигијенске и санитарне потребе и напајање домаћих животиња.

По налогу ветеринарске инспекције Републичке управе за ветерину на сточној пијаци у Врбици забрањује се:

  • Излагање и продаја домаћих животиња које не поседују ушну маркицу.
  • Излагање и продаја домаћих животиња које не поседују здравствено уверење.
  • Улазак у простор сточне пијаце возилима која не поседују потврду о извршеној дезинфекцији.
  • Улазак и задржавање у простору сточне пијаце ван радног времена.

Радно време сточне пијаце ЈКП „Букуља“ je петком од 6-10 часова.