Поштовани потрошачи, У циљу дугорочно одрживог и редовног водоснабдевања свих наших потрошача и ради смањења нерационалне и ненаменске потрошње воде, Јавно комунално предузеће „Букуља“ Аранђеловац почев од 1. маја 2021. године креће са имплементацијом тарифних зона, тј. увођењем блок-тарифа за потрошаче из категорије физичких лица. Уводимо две тарифне зоне:

  • прва зона – за месечну потрошњу до 25m³ по домаћинству; 
  • друга зона - за месечну потрошњу преко 25m³ по домаћинству (цена по 1m³ воде за 100% већа за сваки m³ преко утрошених 25m³).

Поштовани,

ЈКП „Букуља“ је у протеклих пар месеци започела реализацију Пројекта на црпној станици Качер како би обезбедила што већи прилив воде у акумулацијама. Досадашњим радовима који су се састојали из две фазе омогућено је црпљење воде које задовољава 50%, а завршетком треће фазе, која је у току, боримо се да обезбедимо допуну гарашкој акумулацији која ће задовољавати и до 100% дневне потрошње града.

Ова трећа фаза радова подразумева постављање још једне пумпе, типа „VCP-4“ са електромотором од 160 KW, која је данас постављена, а затим замену LG фазонских комада, усисне корпе, нових вентила итд, као и повезивање фрекфетног регулатора са пумпом. Завршетак свих радова, који комплетирају читав Пројекат, очекује се најкасније у уторак када ће и друга пумпа бити пуштена у рад.

Овом приликом желимо да похвалимо раднике из РЈ Постројење за прераду воде и РЈ Одржавања који су својим радом и залагањем допринели да се Пројекат реализује у што краћем временском року.

Српска православна црква и верници сутра, 6. марта, славе Велике зимске задушнице. То је дан када се обележава сећање на преминуле посетом гробова својих најмилијих или паљењм свећа у црквама за њихов покој душе.

С обзиром да се сутра очекује велики број посетилаца гробовима у градском гробљу "Рисовача" молимо све посетиоце да у гробље не улазе возилима и да за собом на гробовима или око њих не остављају храну и смеће.

 Запослени ЈКП-а и у фебруару месецу имали су пуне руке посла:

- Месец је започет са радовима на сервису преливне цеви и носачу мешалице у биоаерационом базену на Постројењу отпадних вода у селу Даросава, а радови су подразумевали пражњење биоаерационог базена, постављање скеле како би се заменила преливна цев, а која је на висини од 3 метра, њена замена, реконструкција држача преливне цеви, а по завршетку радова поново пуњење базена. У реализацији поменутих радова учествовали су запослени са Постројења, РЈ водовод и канализација и РЈ одржавање.

- Као друштвено одговорно предузеће, ЈКП се одазвала позиву за хуманитарну помоћ „Помозимо браћи Симић“ и радним машинама уредила простор око куће, који је укључивао и рушење објекта који је кренуо са урушавањем, а након тога је учествовала у уређењу музејског комплекса у Орашцу како би помогли да се општина представи у најбољем светлу за обележавање Дана државности. Том приликом чишћене су дивље депоније и крчено растиње у Марићевића јарузи.

Драги потрошачи,

У току месеца фебруара, Раднa јединица ППВ је радила устаљеном динамиком и одржавала квалитет воде коју пијемо. То потврђују сви резултати анализираних узорака. Током месеца урађено је по протоколу 575 примерака воде у процесу производње и узорака са водоводне мреже. Микробиолошко испитивање обављено је на 117 узорака.

Такође, у фебруару месецу имали смо 7 ванредних узорковања, у континуитету смо проверавали квалитет воде са изворишта Водица и воде из сеоских подручја која се снабдевају из градског водовода. Завод за јавно здравље из Крагујевца урадио је услужно 64 анализе. Сви резултати показују да се пије добра вода.

Институт Батут урадио је анализу сирове воде која стиже на постројење и анализу пијаће воде која иде ка потрошачима. Резултати сирове воде такође показују да је исправна за намену.

Хвала на поверењу, 

Радна јединица ППВ