У понедељак 10.09.2018. године од 09:00 до 13:00  часова, на територији града ће се спровести ванредна акција хуманог хватања и збрињавања паса без надзора.

Акцијом ће бити обухваћене све главне саобраћајнице у грду, Дом здравља, вртићи, угоститељски објекти, паркови и тд.. Приоритет акције ће бити школске установе у грду.

Манифестација обележавања традиционалног аранђеловачког вашара, у организацији ЈКП „Букуља“ Аранђеловац, започеће 27.08.2018. године у 12,00 часова, када ће улица Краља Петра Првог – од Јадранске до Ломине улице бити затворена за саобраћај, а завршиће се 28.08.2018.године у поноћи.

Затварање поменутог дела улице Краља Петра Првог биће обављено у сарадњи са службеницима ПС Аранђеловац, а за све остале радње око вашара биће консуктовани припадници Ватрогасне јединице, Електродистрибуција и Здравственог центра.

Сва заинтересована правна и физичка лица резервацију места за вашар могу извршити у понедељак 27.08.2018. године у изнајмљеном простору у улици Краља Петра Првог који ће бити видно обележен.

ЈКП "Букуља" Аранђеловац ће организовати традиционални аранђеловачки вашар дана 28.08.2018. године. Место одржавања манифестације је у улици Краља Петра Првог, од Ломине до Јадранске улице.

Обавештавају се заинтересована правна и физичка лица да ће се резервације продајних места вршити у просторијама ЈКП "Букуља" Аранђеловац, улица Бранислава Нушића бр.1 - канцеларија на зеленој пијаци, до 24.08.2018. године, радним данима од 07,00 до 15,00 часова, на телефон 034/715-344.

Уплате вршити на благајни предузећа и на текући рачун 150-1685-30.

Редован извештај за прeдходну недељу на основу узорака  из Института за јавно здравље Крагујевац о исправности воде за пиће из градског водовода потврдио је да сви параметри који се мере у води (микробиолошки и хемијски) ОДГОВАРАЈУ вредностима прописаних Правилником о хигијенској исправности воде за пиће ("Sl. list SRJ", br. 42/98 i 44/99).

Анализа воде вршена је на основу узорака узетих са 7 локација у граду насумично изабраних из Аранђеловачке водоводне мреже, а овог пута узорци воде су узети са следећих локација:

У четвртак 02.08.2018. године од 06:30 до10:30 часова, на територији града ће се спровести ванредна акција хуманог хватања и збрињавања паса без надзора.

Акцијом ће бити обухваћене све главне саобраћајнице у грду, Дом здравља, вртићи, угоститељски објекти, паркови и тд. Молимо држаоце паса да своје љубимце не пуштају на улицу без надзора.