Поштовани суграђани,

У току је обрада података и израда рачуна за комуналне услуге за јануар 2021.годину, а ускоро ће и инкасантска служба започети њихово разношење на терену. Сваки суграђанин већ од сутра може се информисати о стању на свом рачуну, на шалтеру инкасо благајне у шалтер сали ЈКП-а, уколико жели да изврши уплату пре него што рачун стигне на адресу становања или посетом сајта www.mojiracuni.com уколико жели да измири своје обавезе електронским путем.

Због честог квара већ дотрајале пумпе на резервоару „Водица“, из кога се снабдевају водом за пиће мештани села Бања(Рупник и Мариновац), ЈКП „Букуља“ купила је две нове пумпе за воду. Једна је одмах уграђена, а друга ће служити као резерва у случају квара постављене пумпе. Нове пумпе за воду омогућиће редовност у снабдевању водом поменутих потрошача.

Заинтересованим грађанима који су власници парцела на којој се налази објекат/објекти и који желе да изграде два или више прикључака са мерно регулационом станицом Г-4(максимални проток гаса 6m3/h) одобрава се, осим за први прикључак, за сваки наредни прикључак попуст од 50%. У наведену цену прикључка урачунати су грађевински радови до 3 метра. Сви радови преко три метра иду на терет корисника услуга као и целокупно геодетско снимање и картирање прикључка са одобреним попустом уплате једнократно.

Инвеститорима стамбених зграда, које се прикључују на дистрибутивну гасоводну мрежу, изградњом групног прикључка са више мерних места Г-4( максимални проток гаса 6m3/h по мерном месту) одобрава се попуст од 20% за уплату 10 и више прикључака и у обавези су да израду прикључка са одобреним попустом уплате једнократно.

Захваљујемо се суграђанима на сарадњи и редовном плаћању рачуна, јер смо због вас у могућности да обнављамо механизацију неопходну за рад наших запослених на терену. Овог пута ЈКП „Букуља“ купила је нови путар, камион GAZ GAZELLE NEX који ће унапредити послове РЈ Водовод и канализација.

Сваке године, пред почетак рада Зимске службе , дакле средином новембра, прави се план и распоред чишћења саобраћајница од снежних падавина у општини Аранђеловац. Зимској служби ЈКП „Букуља“ поверена је брига о центру града и насељима у граду, Штрабаг д.о.о. задужен је за све магистралне путеве, а приватно ангажована лица задужена су за излазе из града и села(Пресека, Баљковица и тд.).

Зимска служба ЈКП-а дежурство је започела од 15.новембра 2020.године, а са почетком снежних падавина ради пуним капацитетом у три смене, тако да је 24 часа свакодневно пет екипа на терену које обилазе градско језгро, чисте саобраћајнице и посипају их мешавином ризле и соли како би спречили појаву леда на путевима. Ове сезоне за рад Зимске службе JKP је опремљена , поред скипа који је купљен почетком 2020.године, са новим камионом Delphi 4x4, камионом, трактором, а од скоро и још једним скипом, који је захваљујући локалној самоуправи прешао у наше власништво. Сада је Зимска служба ЈКП „Букуља“ опремљенија за још једну JCB машину, која ће у многоме бити од помоћи и за све сезонске и ванредне радове које обављамо. Све наше машине опремљене су са раоником и епохом за посипање агрегата. Материјала за посипање саобраћајница има довољно.