Могућност склапања репрограма је једна од олакшица које ЈКП „Букуља“ нуди потрошачима са заосталим дуговањем за воду и комуналне услуге. Да би се склопио репрограм потребно је да лице на које гласи рачун дође у управну зграду ЈКП-а, у канцеларију бр.7 код референта по утужним предметима и склопи договор о начину отплате дуга. Том приликом неопходно је да се одмах измири 10% од висине дуга, а остатак се дели на број договорених месеци отплате, које измирују уз редовне месечне рачуне за комуналне услуге. Рата репрограма се књижи под датумом задњег дана у месецу, као и уплате рата по уговору.

Квалитет воде за пиће и редовност у водоснабдевању потрошача општине Аранђеловац је перманентан задатак ЈКП „Букуља“!

Да воду пијемо доброг квалитета, осим резултата које добијамо у нашој интерној лабораторији на узорцима у току прераде воде и из градске мреже, потврђују и резултати анализа акредитованих лабораторија које проверу квалитета воде на нашим чесмама врше услужно за нас.

РЈ водовод и канализација брине о стабилности водоводне мреже. Кварови на водоводној мрежи су чести и велики број спољашњих фактора неповољно утиче на њих: 

Радови РЈ Нискоградња на изради ниша за контејнере се и данас наставља. У току је израда две нише у Улици краља Петра I, код зграде Удружења пензионера и прекопута Домино маркета.

Запослени ЈКП "Букуља" данас су радили на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама:

Чегарска улица; село Бања (код гробља); Жичка улица( насеље Ламеле); Улица Димитрија Туцовића (иза дечијег игралишта).

РЈ Нискоградња је започела акцију израда ниша за контејнере, како би становницима прометних улица било лакше и безбедније одлагање смећа, а запосленима РЈ Чистоћа приступачније за њихово пражњење.

Три такве су данас изграђене у улици Кнеза Михаила, а сутра се настављају радови на изради још неколико у истој улици. Циљ нам је да у наредном периоду решимо проблем најпроблематичнијих места на којима су постављени судови за одлагање смећа.

Позивамо суграђане да нам дају предлог где су овакве нише за контејнере најпотребније и идеју на који начин још можемо да решимо проблем одлагања смећа у граду.